Committee attendance

Audit and Corporate Governance Committee, 2 meetings
Member Attendances
Cllr John Williams 2
Cllr Jose Hales 1
Cllr Fiona Whelan 1
Cllr Heather Williams 2
Cllr Geoff Harvey 2
Cllr Eileen Wilson 1
Cllr Tony Mason 2
Cllr Steve Hunt 1
Cllr Nick Sample 2
Cllr Mark Howell 1
Cllr Bunty Waters 1
Climate and Environment Advisory Committee, 3 meetings
Member Attendances
Cllr Bridget Smith 1
Cllr Jose Hales 0
Cllr Graham Cone 2
Cllr Grenville Chamberlain 1
Cllr Peter Fane 1
Cllr Geoff Harvey 3
Cllr Martin Cahn 3
Cllr Pippa Heylings 3
Cllr Paul Bearpark 2
Cllr Mark Howell 1
Council, 5 meetings
Member Attendances
Cllr Nick Wright 4
Cllr Hazel Smith 1
Cllr Sue Ellington 4
Cllr John Williams 5
Cllr Tom Bygott 2
Cllr Tumi Hawkins 5
Cllr Douglas de Lacey 1
Cllr Bridget Smith 4
Cllr Jose Hales 3
Cllr Gavin Clayton 2
Cllr Clare Delderfield 2
Cllr Aidan Van de Weyer 5
Cllr Fiona Whelan 1
Cllr Henry Batchelor 5
Cllr Anna Bradnam 5
Cllr Graham Cone 5
Cllr Grenville Chamberlain 3
Cllr Peter Fane 5
Cllr Heather Williams 5
Cllr Peter McDonald 4
Cllr Ruth Betson 3
Cllr Neil Gough 5
Cllr Geoff Harvey 5
Cllr Shrobona Bhattacharya 4
Cllr Eileen Wilson 4
Cllr Claire Daunton 5
Cllr Tony Mason 3
Cllr Ian Sollom 3
Cllr Martin Cahn 5
Cllr Pippa Heylings 5
Cllr Steve Hunt 3
Cllr Alex Malyon 3
Cllr Bill Handley 5
Cllr Dawn Percival 2
Cllr Judith Rippeth 3
Cllr Nick Sample 1
Cllr Sarah Cheung Johnson 2
Cllr Brian Milnes 5
Cllr Dr Richard Williams 5
Cllr Corinne Garvie 2
Cllr Paul Bearpark 2
Cllr Sally Ann Hart 2
Cllr John Batchelor 5
Cllr Nigel Cathcart 5
Cllr Mark Howell 5
Cllr Deborah Roberts 5
Cllr Bunty Waters 5
Grants Advisory Committee, 5 meetings
Member Attendances
Cllr Sue Ellington 5
Cllr Jose Hales 3
Cllr Peter McDonald 4
Cllr Claire Daunton 5
Cllr Martin Cahn 0
Cllr Bill Handley 3